Cookie och integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi tar dataskydd på allvar och är engagerade i att skydda din integritet. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är följande: info@casinon-utan-svensklicens.com. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy och sådana ändringar träder i kraft omedelbart.

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig:

*Namn

*IP-adresser

*Loggfiler om ditt beteende på webbplatsen, inklusive sidor du har besökt på domänen

*Tidsstämpel

*Adress

*Land

*Andra cookiedata som kan innehålla personlig identifierbar information

Syfte och rättslig grund för behandlingen

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är följande:

*För att marknadsföra erbjudanden som presenteras på denna webbplats

*Att behandla frågor relaterade till kundsupport

*Analyser av aktiviteter på sidan och besökarnas användning av hemsidan

*För att förhindra attacker från hackare

Rättslig grund

Vi är skyldiga att informera dig om den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter, vilka är följande:

*Att du har gett ditt samtycke till behandlingen, jfr. Dataskyddsförordningen

*Att behandling av personuppgifter sker med hänsyn till att förhindra hackerattacker utifrån en intresseavvägning som föregår dina grundläggande rättigheter och frihet, jfr. Dataskyddsförordningen.

Profilering

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Var dina personuppgifter kommer ifrån

Dessa hämtas när du interagerar med vår webbplats direkt eller indirekt via en annan webbplats som exempelvis Instagram eller LinkedIn.

Detta kan till exempel göras genom att interagera med vår LinkedIn-sida eller om du har registrerat dig via webbplatsen. Detta kan leda till att du får inriktade marknadsföringsannonser. Alla uppgifter kommer från användaren. Om du har interagerat med vårt varumärke på LinkedIn skulle LinkedIn fungera som en mellanhand mellan användaren och oss, eftersom vi får informationen via LinkedIn.

Vi förses inte med personlig information som kan användas för att identifiera dig.

Affärspartners

Tredje part

Vi överför dina uppgifter till tredje part endast om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla ett berättigat intresse, till exempel till myndigheter i den mån vi är skyldiga enligt gällande lagstiftning.

Databehandling

Europeiska kommissionen kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Europeiska kommissionen har fastställt att organisationer baserade i USA är ”säkra områden” om de har anslutit sig till Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA.

Vi överför data till följande USA-baserade organisationer som ingår i Privacy Shield-avtalet:

*Meta Platforms Inc.

*Google LLC.

Radering

Vi kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades, eller när du återkallar ditt samtycke. I vissa fall kan vi enligt lag vara skyldiga att behålla dina personuppgifter under en viss period. Enligt bokföringslagens regler för förvaring av bokföring i fem år, samt innevarande år. Loggfiler, inklusive IP-adresser, lagras också i fem år innan de raderas. Google Analytics-data lagras i 26 månader innan de raderas.

Dina rättigheter

Rätt till insyn:

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och få ytterligare information. Denna rätt får dock inte inkräkta på andras rättigheter och friheter.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära att vi korrigerar eventuella felaktiga personuppgifter om dig.

Rätt till radering av personuppgifter:

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade inom den allmänna tidsfristen för radering.

Rätt till begränsning av behandlingen:

Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du utövar denna rättighet kan vi endast behandla dina uppgifter med ditt samtycke, av juridiska skäl, eller för att skydda en individ eller viktiga allmänna intressen.

Rätt till dataportabilitet:

Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller ett avtal och är automatiserad, har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och att överföra dem till en annan tjänsteleverantör.

Rätt att invända:

Du kan invända mot vår lagliga behandling av dina personuppgifter i vissa situationer. Du kan också invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål.

Rätt att återkalla samtycke:

Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke innan det återkallades. Om du återkallar ditt samtycke träder återkallelsen i kraft omedelbart.

Cookiepolicy:

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår cookies och integritetspolicy som träder i kraft omedelbart.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som placeras på din enhet när du besöker en webbplats. De används ofta för att tillhandahålla webbplatsfunktioner och förbättra din webbupplevelse.

Vad använder vi cookies till?

Vi använder cookies för att:

Tillhandahålla webbplatsfunktionalitet

Förbättra webbplatsens prestanda

Analysera webbplatsanvändning

Riktad reklam

Vilka cookies använder vi?

Vi använder följande typer av cookies:

Sessionscookies: Dessa är tillfälliga cookies som raderas när du stänger din webbläsare.

Beständiga cookies: Dessa cookies finns kvar på din enhet tills de upphör att gälla eller du tar bort dem.

Förstaparts cookies: Dessa cookies ställs in av webbplatsen du besöker.

Tredjeparts cookies: Dessa cookies sätts av en tredje part, till exempel en social mediaplattform eller ett annonsnätverk.

Vi och följande databehandlare har tillgång till de lagrade uppgifterna:

*Meta Platforms Inc.

*Google LLC.

Värmekartor

Vi kan använda värmekartor för att analysera webbplatsanvändning. Värmekartor låter oss se var användare klickar på vår webbplats.

Cookies som används för analys

Vi använder cookies för att analysera hur webbplatsen används. Detta hjälper oss att förbättra vår webbplats och ge en bättre användarupplevelse.

Riktad reklam

Vi kan använda cookies för att visa dig riktad reklam. Detta kan inkludera annonser baserade på din webbhistorik eller dina intressen.

Tredje part som tillhandahåller cookies

Vi kan använda cookies från tredje part, såsom sociala medieplattformar eller reklamnätverk.

Hur länge lagrar vi användarinformation?

Vi lagrar användarinformation så länge den är nödvändig för de ändamål för vilka den samlades in eller behandlades, eller enligt lag.

Hur kan jag undvika cookies?

Du kan justera dina webbläsarinställningar för att blockera cookies eller varna dig när cookies skickas. Det kan dock hända att vissa webbplatsfunktioner inte fungerar korrekt om du blockerar cookies.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss med e-postmeddelandet som anges i personuppgiftsansvarig-informationen.


Du är här: Cookie och integritetspolicy